مبل 8 نفره راحتی کاریزما طرح ترکیه

مبل شامل 3+3+1+1نفره می باشد کلاف مبل تماما ازچوب روسی می باشد قسمت‌های رنگی و پایه خراطی از راش گرجستان استفاده شده نشیمن مبل ازاسفنج درجه یک 35کیلویی ویژه استفاده شده پارچه چینی درجه یک می باشد

مبل شامل 3+3+1+1نفره می باشد
کلاف مبل تماما ازچوب روسی می باشد
قسمت‌های رنگی و پایه خراطی از راش گرجستان استفاده شده
نشیمن مبل ازاسفنج درجه یک 35کیلویی ویژه استفاده شده
پارچه چینی درجه یک می باشد