مبل 8 نفره راحتی مدل پیکاسوطرح ترکیه

مبل شامل3+3+1+1میباشد. کلاف کلا چوب روسی قسمت رنگی مبل راش گرجستان میباشد پارچه چینی درجه یک بکار برده شده. پایه ها فلزی میباشد(امکان تغییر به چوبی وجود دارد). مکانیزم مبل بارسلون می باشد که قابلیت تختخواب شدن را دارد.

مبل شامل3+3+1+1میباشد.
کلاف کلا چوب روسی قسمت رنگی مبل راش گرجستان میباشد پارچه چینی درجه یک بکار برده شده.
پایه ها فلزی میباشد(امکان تغییر به چوبی وجود دارد).
مکانیزم مبل بارسلون می باشد که قابلیت تختخواب شدن را دارد.